Gỗ dẻ gai (Beech) 50mm rất dễ nhuộm màu và đánh bóng. Bạn sẽ phải ngạc nhiên và thích thú tột độ trước không gian nội thất từ dòng nguyên liệu này.

Danh mục:
English